SPORUN  TOPLUMSAL YÖNDEN VE  GENÇLERİMİZ AÇISINDAN ÖNEMİ

Kategori: Yazar - Yorum Yazın

 

Prof. Dr. Seyhan Hasırcı

Bu güne kadar bizler sporu sadece bir boş zaman değerlendirme,  bir meslek ve de bir eylence olmanın dışında!  Özelliklede bazı spor dallarının bir afyon ya da uyuşturucu olarak algılanıp değerlendirildiğini hep duyduk ve biliyoruz.  Oysa sporun hem toplumsal açıdan ve de hayata yeni atılacak gençlerimiz açısından çok daha farklı yararlarının olduğunu, bu gün buradan siz değerli okuyucularımla paylaşmak istiyorum.

Spor; Liderlik, hoşgörü, arkadaşlık, iyiyi, doğruyu ve güzeli takdir etme gibi nitelikler geliştirir, olumlu ve sağlıklı yaşama alışkanlıkları kazandırır, Kendini kontrol etmeyi, başkalarına ve kurallara saygı duymayı öğretir, Ölçülü ve planlı bir çalışmayı ve dinlenmeyi, yeni bir gün ve faaliyete istekli ve kuvvetli başlamayı sağlar, Toplumsal sorumluluğu geliştirir, Bireyin günlük işlerini ve yaşamını en verimli şekilde yürütebilmesini, yapıcı ve üretici yeteneklerini geliştirir, Birlikte olma, birlikte iş yapma ve bireyin toplumda kendisine bir yer edinmesine olanak sağlamak, İş, görev ve meslek sorumluluğunu kazandırma, Bilgi alanında ihtisaslaşmayı ve yaratıcılık gücünü geliştirme, Ekonomik düzeyin getirdiği düşünce davranış, bilgi ve becerinin bireylere aktarılmasını sağlama, İş gücünü artırmak gibi önemli ve hatta toplumun barışı gibi yaşamsal öneme sahip bir takım özellikleri geliştirirken;

Çocuk ve gençlerimiz için önemi bir kat daha önem sergilemektedir;

Spor çocuk ve gençlerimiz için etkili ve çekici bir eğitim unsurudur, Bireyi topluma hazırlar, Bireyin mevcut yapısını geliştirici ve eğitici rol oynamasının yanında fikir ve ruh eğitiminde önemli bir rolü vardır, Genç nesillerin yapıcı, yaratıcı ve üretici olmasında sosyal kaynaşma ve kültürel kalkınmaya büyük etkisi bulunmaktadır, İyi alışkanlıklar edinmede önemli bir rolü vardır, Bedensel ve ruhsal bir eğitim aracıdır, Çocuğun benlik saygısının gelişiminde rolü büyüktür, Çocukların sağlam, sağlıklı ve dengeli gelişmelerinde önemli rolü bulunmaktadır, İnsanın niteliklerini geliştirip üretim ve uygarlık yarışında daha başarılı hale gelmesini sağlar, Kişilere hem statü kazandırır, hem de gelir düzeylerini artırır, Yetenek esaslarına göre fırsat eşitliği sağlar, Spor eğitimi bireyleri iyi ve nitelikli hale getirip onları gerekli bilgi ve yeteneklerle donatmakla kalmayıp sosyal çevrenin değişmesine hız kazandırır, Başarıyı artıran en önemli unsurlardandır, Toplumların eğitim ve kültür düzeylerini artırır, Rekabet, mücadele, işbirliği ve uyumu sağlar, Sosyal hayatın ve sosyal çevrenin en önemli öğesidir, Sağlıklı olmanın en önemli koşulu spora erken yaşlarda başlamaktır, Spor yapanların kendilerine güvenleri daha fazladır, Çocuk ve gençlerin her bakımdan gelişmesinde önemli bir rol oynar; büyüme çağındaki çocuklar için bedensel sağlık, fizyolojik gelişme, iyi bir kişiliğin oluşması ve ruh sağlığı bakımından yararlı ve gereklidir, Spor kötü alışkanlıklardan uzak durmaya ve varsa daha kolay kurtulmaya yardımcı olur, Spor bir tedavi yöntemidir, Çağımızda spor, uluslararası müşterek bir dil niteliğindedir. Ülkeler arasında yapılan spor karşılaşmaları, yakınlaşmayı sağlamalıdır, karşılıklı sevgi ve saygı ortamı yaratılmakta ve spor sayesinde dünyada güçlü ve kalıcı dostluklar oluşmakta, dolayısıyla barış sağlanmaktadır, Dış politika açısından, ülkenin dünya ölçüsünde olumlu yönde propaganda yapması, bazen aktüel bir nitelik taşıyan sportif başarılar ile gerçekleşmektedir. Bu durum ulusal bir saygınlık unsuru olmakta, iç ve hem dış dayanışmayı güçlendirmek bakımından tüm ülkelerin başvurduğu bir durumdur, Spor, iç ve dış turizmin gelişmesine katkı koyar, Spor,diplomasialanında kendisini kabul ettirmiştir, Spor, suçlu ve özürlü gibi sorunlu insanların sosyal hayata uyum sağlamalarında önemli bir vasıta olmaktadır, Çağımızda spor bir bilim dalı olarak kabul edildiğini de buradan bildirirken herkese 2019 yılında bol sporlu barış dolu güzel günler diliyorum.

Saygılarımla

 

mail: dr.hasirci@t-online.de


Bu Yazıyı Paylaş! Google+! Pinterest!