XS
SM
MD
LG
XL
{alanbaslik}
10.07.2019

SPOR VE SİYASET

Spor, bireylerin yaşamlarına pozitif katkılar sağlarken, içinde bulundukları toplumun da sağlıklı yapıya ulaşması, farklı sosyal kurumlarla ilişki kurarak toplumsal bütünlüğün sağlanması, tanınması ve gelişmesine katkı sağlar. Sosyalleşmenin en önemli araçlarından biridir. Spor ülkelerin sosyal, ekonomik, siyasi, kültürel ve demografik yapılarından etkilenmekte ve etkilemektedir.

Spor, bireye aidiyet duygusu vererek, bireylerin hem kişisel hem de sosyal bir kimlik kazanmasını sağlar. Ortak hedef ve amaçları destekler, toplumsal ilişkilerin güçlenmesini sağlar. Modern toplum kültürünün en önemli parçalarından birisini oluşturur. Toplumda değişen anlayışlardan etkilenen spor anlayışı da iletişim teknolojilerine bağlı olarak değişim gösterir.

Popülerliğini artıran bir alan olması nedeniyle spor, popüler kültürün kapitalist değer ve etkileriyle bütünleşmiş durumdadır. Kulüplerin ve derneklerin şirketleşmesi, sporcuların profesyonelleşmesi, medya ve sponsor şirketleri ve siyaset spor endüstrisinde ekonomik olarak yer alır. Popüler kültürün geliştirilmesinde ve tüketiminde sporun ticarileşmesinin önemi büyüktür. Spora katılımın yüksek olduğu toplumlarda sosyal ve kurumsal güven daha yüksektir. Sporun sosyal ve kültürel ilişkisi daha yüksek, bireylerin birbirine ve devlet kurumlarına daha çok güvenen bir toplumun oluşmasında önemi bulunmaktadır.

Futbol günümüzde bir "girişim" olarak ülke içerisindeki ekonomik gücün tam ortasında yer alır. Futbolu konuşmak aynı zamanda iktidar ilişkilerini ve paranın aktif olduğu değerleri de konuşmak anlamına gelir. Uluslararası müsabakalarda takımı şampiyon olan taraftarlar, takımın renklerini taşıyan ürünlere yönelirken, dünya kupası gibi dev organizasyonlara yatırım yapan şirketlerin pazar paylarının yükselmesi, ürün satışlarının artması şeklinde gerçekleşir.

Sporda elde edilen başarılar uluslararası finans piyasalarında da önemli bir noktaya gelmiştir. Spor ekonomisi turizm, eğlence, teknoloji, eğitim, sağlık, otomotiv, medya, bankacılık ve finans gibi birçok sektörün içerisinde yer aldığı geniş bir ekonomidir. Spor ekonomisi her geçen gün büyüyen geniş bir alandır. Ekonomi de meydana gelen küreselleşme ile birlikte spor alanında ticarileşme süreci de hızla ilerlemiştir. 

Spor ekonomisinin ortaya çıkmasında kitle iletişim araçlarının ve özellikle medyanın etkisi büyük. Spor bu faaliyetler ile tüketim sektörü içerisinde yer almış durumda. Bireylerin yoğun ilgi odağı haline gelmesi ile spor, girişimcilerinde yüksek tutar da finans hareketlerinin yaşandığı ekonomik faaliyet alanı haline gelir. Bugün birçok spor kulübü borsada işlem görmektedir. Sporun toplumsal, politik, ekonomik ve kültürel etkisi geniş kitlelere hitap etmektedir.

Günümüzde nasıl ki siyaset ve ekonomi birbirinden ayrılamayan bir sistem halinde ise, siyaset ve spor da birbirinden ayrılmaz olgulardır. Spor, toplumsal yapının bağımlı bir değişkeni olarak ortaya çıkmakta ve toplumsal, tarihsel, siyasal oluşum koşullarına göre gelişerek biçimlenmektedir. Spor her ülkede ve her dönem siyasallaşmıştır. Spor ve siyasetin içiçe geçmesinin arka planında, sporun toplumsal işlevi yanında, sporun kitlesel bir özellik taşımasıyla geniş kitleleri ilgilendiren, sosyal bir olgu olması ve siyasetin en önemli özelliği olan kitlelere hitap ediyor olması gelmektedir. Sporun kendisi gerek teknik gerekse düşünsel olarak politikanın kendisidir. Çünkü Dünyada uluslararası yapılan sporun izlenmesi ve beğeninin artması toplumsal yaşayışın ayırt edici özelliklerinden biridir. Spor, çağdaş toplumların en önemli kurumlarıdır.

Ülkelerin olimpiyat organizasyonlarını üstlenmek için yarıştıkları, turnuvalarda kürsüye kendi oyuncularını çıkarmak için devletin astronomik rakamlarda bütçe harcaması, spor gibi yüksek değerde reklamını kullanarak uluslararası gerek siyasal, gerekse ekonomik gücün yükseltilmeye çalışıldığı günümüz koşullarında, sporun siyasetten bağımsız varlığından söz etmek mümkün değil. Spor sadece milyarlarca doların oynadığı bir endüstri değil, aynı zamanda toplumsal ve politik prestij için önemli bir kaynaktır. Dil, din, ırk gibi farklı nedenlerle birbirinden ayrılan toplumları aynı amaç için bir araya getiren spor, evrensel kültürün bir parçasıdır. Spor kültürel ve ekonomik ilişkilerde devletler için önemli bir temel oluşturur. Sporun uluslararasa düzeyde oynanması, uluslararası sorunları çözerken de etkin kullanılmaktadır.

Spor da politikanın ve sporun politikasının tarihi, spor kurumları ve politik kurumlar arasındaki ilişki ayrı ayrı ele alınabilir. Sporun hem politikleştirilmiş hem de politikanın etkisinde ya da üzerinde olduğu düşünülebilir.

 

{alanbaslik}
© Tüm hakları saklıdırWeb: Efasis Yazılım