XS
SM
MD
LG
XL
{alanbaslik}
23.06.2019

SPOR YÖNETİMİ

 

Spora verilen önemin artışı ve sporun endüstriyelleşmesi, spor yönetiminin önemini artırdı. Spor yönetimi ayrı bir bilim dalıdır. Sportif tesislerin, organizasyonların, kulüplerin ve insan kaynaklarının ekonomik ve sosyal verimliliğini çalıştırmaktadır. Önceden belirlenen hedeflere ulaşmak, mevcut insan ve kaynaklarını bu hedefler doğrultusunda etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlar. Kulüp yöneticilerinin spor yöneticiliği konularında öğrenim ve deneyimleri olmadan atanması, kulüplerde etkinlik ve verimlilik kavramlarını kısıtlamaktadır. 

Futbolun dev bir endüstri haline gelmesi ile birlikte kulüplerin kontrolsüz büyümesi beraberinde, kontrolsuz finansal borçlanmayı getirdi. Parasal gelirler artarken, transfer harcamaları ve takım maliyetleri ve gider kalemleri kontrolsüz borçlanmanın temelini oluşturdu. 

Futbol kulüplerinin mali verilerine baktığımızda, kulüplerin son yıllarda gelirleri artarken, borçlardaki artışın etkisiyle faiz ve kur farkı gibi giderleri de hızla büyüdü. Yanlış transferler ve kontrol edilemeyen giderlerin artması, kulüplerin yıllık zararının da çığ gibi artmasına neden oldu. Finansal dar boğazda olmasında ki bir diğer etken de teknik adam ve futbolcularla yapılan yabancı para üzerinden sözleşmelerdir. Kurların yukarı yönlü hareket etmesi, kulüplerin maliyetlerini artırdı. Kulüplerin toplam varlıkları, yükümlülükleri karşılayamaz duruma geldi ve net varlıklar negatife döndü. Futbolda gelirler artarken, kaynaklar etkin ve doğru bir şekilde yönetilemedi. 

Kulüp yöneticilerinin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol fonksiyonlarını, kulübün hedef ve amaçları doğrultusunda kullanması gerekiyor. Başarılı bir yönetim için iyi bir planlamanın yapılması, planlanan hedeflere ulaşabilmek için gerekli olan kişilerin bir araya getirilmesi ve görev dağılımı gerçekleştirilmelidir. Planlama, amaca dönük çalışmayı sağlar. Böylelikle en az giderle amaca ulaşılmasını kolaylaştırır. Koordinasyon olmadan ne yapılan planların, ne de oluşturulan organizasyonların istenen hedefe varması mümkün değildir. Mali verileri incelediğimizde tabloyu çok net görüyoruz.

Son yıllarda gerek resmi gerekse özel kuruluşların kadrosunda spor ve spor yönetimi bilgisine sahip olmayan kişiler görev alıyor. Günümüzde spor yöneticiliği ayrı bir meslek olarak yer almaktadır. Sporun sadece amatörce, hevesle yada sevgiyle yönetilmeyeceği bilinmektedir. Bu nedenle spor yöneticilerinin bu işi sevmelerinin yanında, kişisel beceri, tecrübe, mesleki bilgi ve spor yöneticiliği eğitimine sahip olmaları gerekir. Futbolu sevmek, yönetmeye yetmiyor. 

Liderlik iyi bir yöneticinin en önemli fonksiyonlarından biridir. Liderlik, insanları yönlendirerek, işi yönetmek demektir. Spor yöneticisi, özfarkındalığı yüksek, kulüp amaçlarının gerçekleştirilmesi için bütün unsurları harekete geçiren, ilişkileri düzenleyen ve geliştiren, belirli yönde liderlik eden kişidir.

Eğitilmiş insan unsuru, her alanda olduğu gibi spor alanında da önemli yer tutmaktadır. Kulüplerin amaçlarına ulaşabilmeleri, diğer unsurların yanında eğitimli spor yöneticileri ile mümkün olabilir.

 

{alanbaslik}
© Tüm hakları saklıdırWeb: Efasis Yazılım